Kontakt

Adresa

Međimurska 9, 42000 Varaždin +385 915319506
pobjednicivz@gmail.com

Crkvena Bogoštovlja

Nedjeljom u 18:00 sati Četvrtkom u 19:00 sati